Gräsklippning

Röjning av gräs/sly

Städning av trädgård

Häckklippning


Vi håller oss till priset 240 kr/ Tim efter RUT-avdrag för dessa trädgårdstjänster!
( Om ni ej är berättigade att få RUT-avdrag så kommer VÄLaSTÄDAT att fakturera resterande kostnad i efterhand !)

Du kan läsa på skatteverket vilka regler som gäller för RUT-avdrag!